جهت ارسال رزومه لطفاً فرم زیر را تکمیل کنید

    * نام و نام خانوادگی
    * تلفن همراه
    * موقعیت شغلی مورد نظر
    *لطفاً رزومه خود را بارگذاری کنید
    (2MB,pdf,doc,zip)