به سیناپس بیایید

لطفاً فرم مناسب را انتخاب کنید


  تیم شما

  عضو اول

  طرح کسب و کار خود را در قالب یک ویدیوی 10 دقیقه ای توضیح دهید و ایده خود را ارائه دهید.(mp4 کمتر از 20 مگابایت)
  رزومه خود را بارگذاری کنید (.pdf کمتر از 2 مگابایت)
   رزومه خود را آپلود کنید
   یک عکس خلاقانه از خودتان بگیرید و بفرستید.
    رزومه خود را ارسال کنید